Committee

  • Working committee

International Working Committee
Person in charge: Gong Qihuang, Honorary Chairman, Gu Ying, Chairman
Members: Huang Wei, Huang Yidong, Liu Weiwei, Zhang Xinliang


Organizational working committees

Person in charge: Vice Chairman Jia Suotang
Members: Dong Kexue, Fan Guobin, Hao Wei, Liu Yu


Academic Exchange Working Committee
Person in charge: Liu Wenqing, vice chairman
Members: Fan Guobin, Hao Wei, Ke Changjun, Lu Yanqing, Wang Xiaoyong, Yang Sihua


Science Popularization Committee
Person in charge: Vice Chairman Luo Xiangang
Members: Jiang Aimin, Li Chuanfeng, Li Xiaoying, Zheng Liehua, Zhu Ninghua, Zhu Tao


Youth Working Committee
Person in charge: Liu Yunquan, vice chairman of the board of directors
Committee members: Liu Weiwei, Wang Jian, Zheng Liehua


Presidium of the National Optics Youth Academic Forum:
Honorary Chairman: Gong Qihuang, Honorary Chairman Gu Ying, Chairman of the Board
Chairman: Liu Yunquan, Vice Chairman of the Board of Directors
Vice-Chairmen: Bo Fang, Cai Yangjian, Dai Daozin, Dai Jiayu, Dong Jianwen, Dong Hua, Huang Jiang, Li Chaoyang, Li Fushan, Li Min, Li Tao, Li Xianbin, Ma Jie, Ni Youbao, Qiao Shuang, Song Qinghai, Sun Fangwen, Wang Jing, Wei Xiaoming, Yu Haohai, Yu Xinge, Zhai Tianrui, Zhang Han, Zheng Yuanlin, Zhu Rui
Secretary-General: Zhu Rui (concurrently)


Advisory Working Committee
Person in charge: Ren Xiaomin, vice chairman
Members: Chen Jianxin, Gan Haiyong, Hao Qun, Pan Qing, Zhang Xinliang


Journals and Publishing Committee
Person in charge: Shao Jianda, vice chairman
Members: Hao Qun, Wang Jian, Yang Sihua


Optical Industry Development Working Committee
Person in charge: Wang Wenjie, vice chairman
Members: Huang Yidong, Ji Rongbin, Ke Changjun, Liu Yu, Xu Dihua, Yang Gengshuo, Zhu Ninghua


Science and Technology Award Working Committee
Person in charge: Vice Chairman Liu Zejin
Members: Chen Jianxin, Dong Kexue, Gan Haiyong, Jiang Aimin, Li Chuanfeng


Think Tank Construction Working Committee
Person in charge: Vice Chairman Jin Hong
Members: Huang Wei, Li Xiaoying, Lu Yanqing, Wang Xiaoyong, Zhu Tao  • Professional Committee

Laser ProfessionalCommittee
Infrared and Optoelectronic Devices Professional Committee
Engineering Optics ProfessionalCommittee
Optical Materials ProfessionalCommittee
Optical Information ProfessionalCommittee
Color Optics ProfessionalCommittee
Basic Optics ProfessionalCommittee
High Speed Photography and Photonics ProfessionalCommittee
Optical Thin FilmProfessional Committee
Spectroscopy ProfessionalCommittee
Biomedical Photonics ProfessionalCommittee
Laser Medicine Professional Committee
Holographic and Optical Information ProcessingProfessional Committee
Optoelectronic TechnologyProfessionalCommittee
Fiber Optics and Integrated OpticsProfessionalCommittee
Optical Testing ProfessionalCommittee
Laser Processing ProfessionalCommittee
Optical ManufacturingProfessional Committee
Optical EducationProfessionalCommittee
Environmental Optics ProfessionalCommittee
Space Optics Professional Committee
Micro-Nano Optics Professional Committee
Professional Committee of Optical Quantum Science and Technology
Lithography Technology Professional Committee
Laser Spectroscopy Professional Committee
Technical ProfessionalCommittee on Information Optoelectronic Devices